TOPONE Muat Turun

Kenyataan Tanggungjawab

1. Pengguna mesti berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan perkhidmatan platform ini; jangan terlalu mendalami permainan.

2. Sebarang operasi yang dilakukan selepas log masuk dengan akaun dan kata laluan di platform ini dianggap sebagai operasi yang sah. Pengguna bertanggungjawab untuk melindungi akaun, kata laluan, dan maklumat privasi peribadi lain. Jika data peribadi pengguna tidak dilindungi dengan sewajarnya dan akaun dicuri (seperti virus Trojan, dll.), pengguna perlu segera memberitahu ejen atas atau platform untuk membekukan akaun, mengubah data, dan menghentikan kerugian; platform tidak bertanggungjawab untuk pampasan jika terdapat kerugian kewangan dan harta yang telah berlaku.

3. Anda boleh menggunakan dana dalam akaun anda untuk membuat pertaruhan di laman web kami. Anda bertanggungjawab untuk memastikan anda mempunyai dana yang mencukupi dalam akaun anda untuk menampung sebarang pertaruhan yang dibuat. Anda hanya boleh membuat pertaruhan dengan dana yang sah milik anda dan tidak tertakluk kepada sebarang tuntutan undang-undang atau keadilan. Kami berhak untuk membatalkan sebarang pertaruhan yang dibuat dengan dana yang tidak memenuhi syarat ini.

4. Anda tidak boleh memindahkan, menjual, atau menggadaikan Akaun Anda kepada orang lain. Larangan ini termasuk pemindahan apa-apa aset bernilai jenis apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak milik akaun, kemenangan, deposit, pertaruhan, hak dan/atau tuntutan berkaitan dengan aset ini, undang-undang, perdagangan, atau sebaliknya. Kami berhak untuk membatalkan sebarang pertaruhan yang dibuat dengan dana yang tidak memenuhi syarat ini.

5. Jika didapati pertaruhan haram, tingkah laku pertaruhan yang tidak normal, TopOne akan membekukan deposit (termasuk jumlah keuntungan dan bonus), sistem akan secara automatik mengosongkan baki kepada sifar (0), dan semua hak dikembalikan oleh TopOne.

6. Maklumat, bahan, dan data yang disediakan atau dibuat tersedia kepada anda di Laman Web(s), Perkhidmatan dan/atau dalam apa-apa bentuk lain termasuk, tanpa had, program pemasaran dan bahan, hasil, statistik, data sukan dan senarai perlawanan, peluang dan angka pertaruhan, teks, grafik, video, dan kandungan audio (secara kolektif, "Maklumat"), adalah milik TopOne dan pemberi lesen kami dan hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil anda sahaja.

7. Kami berhak untuk mengesahkan nama dan alamat anda melalui pos. TopOne boleh, atas budi bicara kami, menjalankan pemeriksaan keselamatan tambahan terhadap sebarang maklumat yang anda berikan. Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, anda memberikan persetujuan kepada TopOne untuk mengakses, menggunakan, dan menyimpan sebarang pengesahan atau pemeriksaan yang mungkin dilakukan terhadap anda.

8. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Perisian yang dibuat boleh diakses oleh anda adalah milik Syarikat dan bahawa anda tidak memperoleh sebarang hak ke atas Perisian tersebut. Anda tidak boleh dalam apa-apa cara atau dengan apa-apa cara menyesuaikan, menyalin, mengubah, menghasilkan semula, menyimpan, mengedarkan, memaparkan, melakukan secara terbuka, penyiaran, menerbitkan, menghantar, menjual, menyewakan, menyewa atau melisensikan atau sebaliknya berkomunikasi atau membuat Perisian tersebut tersedia untuk orang lain, laman web, atau pada apa-apa media dan/atau peranti lain. Top One memberikan anda lesen peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan dan boleh ditarik balik untuk memasang dan menggunakan Perisian tersebut pada Peranti anda (lesen "Lesen") DIBERIKAN BAHAWA pemasangan dan penggunaan dilakukan melalui Peranti yang anda adalah pengguna utamanya. 0.0 Perisian dilisensikan dan diedarkan oleh TopOne semata-mata untuk tujuan membolehkan pengguna Perisian sepenuhnya mengakses dan menggunakan Perkhidmatan.

Anda tidak dibenarkan untuk:
i. memasang atau memuatkan Perisian ke pelayan atau peranti rangkaian lain;
ii. menyalin, mengedarkan, memindahkan, menggantikan Perisian kepada mana-mana orang lain;
iii. menyewakan, menyewa, menyerahkan atau memindahkan Perisian kepada mana-mana pihak ketiga;
iv. membuat atau menyediakan apa-apa cara di mana Perisian boleh digunakan oleh orang lain;
v. menterjemahkan, mendekompilasi, memecah kod, memodifikasi, membuat karya terjemahan berdasarkan Perisian;
atau
vi. menggunakan Perisian secara bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

9. Deposit

Pilihan deposit yang ditawarkan mungkin berbeza bergantung pada negara tempat tinggal anda, untuk maklumat yang tepat mengenai kaedah yang tersedia kepada anda, sila lawati pusat ahli.

Masa deposit purata tidak akan melebihi 3 minit, jika lebih dari 5 minit sila hubungi perkhidmatan pelanggan langsung 24/7 kami.

Welcome to Top One. We are 24hours trusted online entertainment platform. Wish you all the best.

Pembayaran Bank

Copyright @ 2023 Topone 33. All Rights Reserved By Topone 33